இன்றையதினம் இடம்பெற்ற நாடாளுமன்ற அமர்வில் 9 புதிய சட்டங்கள் அறிமுகம்!

179

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2022 இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 09 புதிய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த முன்மொழிந்துள்ளார்.

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளை இலகுபடுத்துவதற்கும் சட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

இதன் மூலம், குறுகிய காலத்தில் சீர்திருத்தங்களை விரைவாக மேற்கொள்ள, உரிய திருத்தங்களைச் செய்து, புதிய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த முன்மொழியப்பட்டுள்ளது, என்றார். அதன்படி,

உணவு பாதுகாப்பு மசோதா

பொது சொத்து மேலாண்மை மசோதா

பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மசோதா

கடல்சார் பொருளாதார மேலாண்மை மசோதா

பொது சேவை வேலைவாய்ப்பு மசோதா

பொது நிதி மேலாண்மை மசோதா

குத்தகை (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) மசோதாவில் வழங்கப்பட்ட வளாகத்தின் உடைமைகளை மீட்டெடுத்தல்

பங்களிப்பு தேசிய ஓய்வூதிய நிதி மசோதா

வெளிநாட்டு இலங்கையர்களுக்கான ஏஜென்சி மசோதா

திருத்தப்பட வேண்டிய சட்டங்கள்,

விவசாய மேம்பாட்டுச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள்

கலால் கட்டளைச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள்

நிதிச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள்

அவை அந்நியச் செலாவணிச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள்.