இலங்கையின் மொத்தக் கையிருப்பு விபரத்தை வெளியிட்ட மத்திய வங்கி!

348

இலங்கையின் மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்களை இலங்கை மத்திய வங்கி மதிப்பிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பிலான அறிக்கை ஒன்றையும் இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

ஜூலை மாத இறுதியில் இலங்கையின் கையிருப்பானது 1,815 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்ததாக இலங்கை மத்திய வங்கி குறிப்பிடுகிறது.

தற்போது இலங்கையின் மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு 1,854 மில்லியன் ரூபாவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் உத்தியோகபூர்வ கையிருப்புகளில் சீன மக்கள் வங்கியின் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான இடமாற்று வசதியும் உள்ளடங்கும், இது பயன்பாட்டிற்கான நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதென இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.